»USPEŠNO KOMUNICIRAM TUDI V ESPERANTU«

(20 ali 30-urni študijski krožek)

 

Kaj lahko pričakujemo od krožka?

-       udeležencem prijazno učenje osnov esperanta in sicer drug od drugega, pod vodstvom izkušenega mentorja,

-       usposobljenost za pisanje, branje in poslušanje enostavnejših sporočil v esperantu (klasičnih in elektronskih),

-       obvladovanje krajših osebnih predstavitev, enostavnejših pogovorov in razumevanja osnovnih informacij na izletih, potovanjih, druženjih z esperantisti doma in po svetu…..,

-       aktivne oblike dela na krožku in doma, ko sami pridemo do potrebnih spoznanj, ob sprotnem ugotavljanju lastne uspešnosti v znanju jezika,

-       prijetno druženje ob klepetih, pesmih in igrah,

-       solidno informiranost o učinkovitih načinih samostojnega učenja esperanta,

-       uporabo sodobne klasične in elektronske učne tehnologije,

-       obisk kakšnega od vidnih esperantistov in pogovor z njim,

-       zaključno mini razstavo lastnih izdelkov, povezanih z esperantom,

-       potrdila o obiskovanju krožka

-       objave v medijih obveščanja.

 

Koliko časa in kje se bomo družili?

Srečevali se bomo 15 oz. 10 x po 2 učni uri na teden. Prostor bomo določili naknadno glede na število prijav.

O vseh podrobnostih glede vsebine, načina dela, želelnih terminih in učnih pripomočkih se bomo dogovorili na uvodnem srečanju.