»KAJ JE ESPERANTO IN ČEMU SE GA UČITI?«

(2-urno predstavitveno predavanje)

1.     Cilj predavanja: spoznana osnovna ideja in praktična uporabnost esperanta

2.      Osnovna vsebina:

·         Osnovni pojmi in izvor esperanta ter pomembne obletnice v esperantskem gibanju (oblike obeleževanja)

·         Ideja nevtralnosti in enakopravnosti v mednarodni komunikaciji ter preseganja jezikovnega imperializma

·         Esperanto v jezikovni politiki Slovenije

·         Razširjenost esperanta po svetu

·         Osnovne značilnosti esperanta

·         Praktični preizkus uporabe esperanta

·         Možnosti učenja esperanta