REFERENCE

·         habilitacija za visokošolskega učitelja-višjega predavatelja za predmetni področji Kadrovski menedžment in Organizacija poslovanja (Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Univerza v Mariboru);

·         ponovna habilitacija za visokošolskega učitelja – višjega predavatelja za področje Organizacija in menedžment (Doba – Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor);

·         član akademskega zbora Doba-Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor: nosilec študijskih predmetov Vodenje in ravnanje z ljudmi (VRL) in Organiziranje in menedžment (OiM);

·         član akademskega zbora in senata Visoke poslovne šole za podjetništvo in mednarodno poslovanje ERUDIO Ljubljana; nosilec študijskega predmeta Strateško upravljanje s človeškimi viri (SUČV);

·         predsednik in član strokovnih poročevalskih skupin za habilitacije visokošolskih učiteljev na Doba-Fakulteti Maribor;

·         predsednik akademskega zbora in višji predavatelj za predmet Organizacija poslovanja na Mednarodni visoki poslovni šoli (IBS) Ljubljana,

·         član delovne skupine za pripravo programa v postopku ustanavljanja Visoke strokovne šole za trgovino in turizem Brežice;

·         predavatelj višje šole: Leila-VSŠ Ljubljana, B-2-VSŠ Ljubljana, CPU-VSŠ Ljubljana;

·         specialistični svetovalec na področju kadrov in zaposlovanja;

·         večkratni referent na mednarodnih znanstvenih konferencah o razvoju organizacijskih ved, strokovnih srečanjih kadrovskih delavcev in na drugih konferencah in strokovnih srečanjih;

·         avtor in soavtor višješolskih študijskih gradiv: Organizacija poslovanja, Organizacija in logistika poslovanja, Management in podjetništvo, Organizacija in menedžment podjetja, Vodnik po praktičnem izobraževanju, Poslovni procesi (vse je v Cobiss-u);

·         avtor visokošolskih učbenikov: Vodenje in ravnanje z ljudmi in Organiziranje in menedžment;

·         mentor pri izdelavi številnih višješolskih in visokošolskih diplomskih, seminarskih in projektnih nalog;

·         naziv »mentor« v vzgoji in izobraževanju;

·         naziv »svetnik« v vzgoji in izobraževanju (izredno napredovanje);

·         namestnik ravnateljice Višje strokovne šole Novo mesto – 2006/2007

·         številni referati in objave strokovnih člankov s področja kadrovskega menedžmenta in izobraževanja;

·         koordinator projekta na višji strokovni šoli;

·         vodja strokovnega aktiva predavateljev višje šole;

·         recenzent višješolskih učbenikov: »Temelji managementa u poduzeču«, za Veleučilište u Karlovcu in »Sodobno vodenje pisarne«, za VSŠ Leila Ljubljana;

·         član delovne skupine za pripravo poklicnega standarda »Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode«;

·         nagrajeni visokošolski učitelj na Visoki poslovni šoli Doba Maribor za štud. leto 2005/06;

·         član delovne skupine v 2-letnem nacionalnem projektu Prenova višješolskih študijskih programov 2006 – 2007;

·         član delovne skupine za pripravo izvedbenega kurikuluma za višje strokovne šole v okviru Projekta uvajanja višješolskih študijskih programov 2008-2011 – IMPLETUM;

·         član delovne skupine v projektu vseživljenjskega učenja – Erasmus,

·         2x mentor pri izdelavi najinovativnejših zaključnih strokovnih nalog na Visoki poslovni šoli Doba Maribor: 2008 in 2009;

·         mentor in soavtor zaključnih biltenov na Raziskovalnih taborih Študentskega podjetniško-informacijskega in raziskovalnega centra –ŠPIC, na VSŠ Murska Sobota;

·         član Društva kadrovskih delavcev Bele krajine in Posavja;

·         predsednik, tajnik in član različnih DPO (ZK, SZDL, ZSMS) v preteklem DP sistemu;

·         uradni napovedovalec na državnih prvenstvih in prvenstvih z mednarodno udeležbo v moto-crossu pri AMD Črnomelj;

·         licenca za mentorja študijskih krožkov;

·         član Literarne sekcije »Beseda« pri KD »Franc Bogovič« Dobova;

·         član Literarne sekcije »Jagodni izbor« pri DU Brežice;

·         reference na področju gibanja za esperanto (prikazane v posebni rubriki);