NEKAJ OSNOVNIH PODATKOV O MENI:

 

Rojen 20.10.1949

Magister organizacijskih znanosti

Upokojeni visokošolski učitelj-višji predavatelj za organizacijo in menedžment

Esperantist z mednarodnim izpitom – B1K

Redno upokojen: 01.10.2010

Stanujoč: Razlagov breg 35, Čatež ob Savi, 8250 Brežice

Oče sinov Roberta (1973) in Tomaža (1980)

Veteran vojne za Slovenijo 91