KARIERA

40 let delovne dobe,

železniški mehanik in strojevodja diesel-vleke (POP Ljubljana, ZŽTP Ljubljana, Sekcija za vleko Novo mesto),

operativni organizator izobraževanja odraslih (Zavod za kulturno-prosvetno dejavnost Črnomelj),

referent za civilno zaščito in obrambno vzgojo ter načelnik občinskega štaba CZ (Oddelek za ljudsko obrambo Občine Črnomelj),

srednješolski učitelj: obramba in zaščita, politična ekonomija, organizacija in ekonomika, gospodarsko poslovanje, ekonomija (Center srednjih šol Črnomelj in Ekonomska šola Novo mesto),

medobčinski tržni inšpektor (Uprava medobčinskih inšpekcijskih služb Novo mesto),

referent za izobraževanje in strokovni delavec za razvoj kadrov (GIP Pionir Novo mesto),

direktor lastne agencije za kadrovsko svetovanje in izobraževanje (Managementkadrološki consulting in izobraževanje d.o.o., Črnomelj),

častnik v občinskem štabu TO (zdaj SV) – 23. ObmŠTO Črnomelj,

direktor izobraževalnih projektov na PIC GEA COLLEGE Ljubljana,

direktor podjetja v cestnem tovornem prevozništvu (Prevoz Brežice,d.d.),

organizator-svetovalec pri agencijskem zagotavljanju kadrov (Atama d.o.o., Ljubljana),

predavatelj višje šole: organizacija poslovanja, organizacija in logistika poslovanja, ekonomika in menedžment podjetja, organizacija in menedžment podjetja, poslovna logistika, ekonomija, osnove upravljanja in organizacija poslovanja, praktično izobraževanje (EŠ-VSŠ Novo mesto, ETrŠ, VSŠ Brežice , VSŠ B-2 Ljubljana, VSŠ CPU Ljubljana, VSŠ Leila d.o.o., Ljubljana),

visokošolski učitelj-višji predavatelj: honorarna predavanja predmetov »Vodenje in ravnanje z ljudmi« in »Organiziranje in management« na Fakulteti za poslovne in uporabne študije – Doba Maribor; »Strateško upravljanje s človeškimi viri« na Visoki poslovni šoli ERUDIO  v Ljubljani

redna upokojitev: 01. 10. 2010;