COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 


ANTON MIHELIČ [11591]

Osebna bibliografija za obdobje 1980-2013

 


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MIHELIČ, Anton. Mogućnosti razvoja kadrova u građevinarstvu Slovenije. Kadrovi rad (1990), 21, 1, str. 23-26. [COBISS.SI-ID 26937858]

2. MIHELIČ, Anton. Ovire in možnosti razvoja kadrov v slovenskem gradbeništvu. Organ. kadri, 20.V.1991, 24, 1/2, str. 71-82. [COBISS.SI-ID 26952194]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

3. MIHELIČ, Anton. Istraživanje motiviranosti radnika za osnovnoškolsko obrazovanje. Kadrovi rad, 1988, 18, 2, str. 110-112. [COBISS.SI-ID 14726754]

 

1.04 Strokovni članek

4. MIHELIČ, Anton. Kompetence prihodnosti = Competencies for the future. IBS poročevalec, 2011, mar. http://www.ibsporocevalec.si/naslovnica/123-anton-mihelikompetence-prihodnosti. [COBISS.SI-ID 1024287010]

5. MIHELIČ, Anton. Procesiranje in evalvacija organizacije in izvedbe praktičnega izobraževanja (PRI) študentov. IBS poročevalec, 2010, sep. http://www.ibsporocevalec.si/naslovnica/113-procesiranje-in-evalvacija-organizacije-in-izvedbe-praktinega-izobraevanja-pri-tudentov. [COBISS.SI-ID 1024269090]

6. MIHELIČ, Anton. Model vrednovanja individualne uspješnosti radnika na radu. Kadrovi rad (1990), 21, 4, str. 178-180. [COBISS.SI-ID 26119938]

7. MIHELIČ, Anton. Plača - motivacija. RR, Rev. Razvoj, 7, št. 5 (1991), str. 24-26. [COBISS.SI-ID 48977408]

8. MIHELIČ, Anton. Predlog osnov za kreiranje informacijskega podsistema v funkciji napredovanja kadrov v OZD. Bilten - Zveza druš. kadrov. delav. Slov., 1988, št. 11, str. 119-123. [COBISS.SI-ID 14726498]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

9. MIHELIČ, Anton. Od pasivne k aktivni ponudbi kadrov. V: VUKOVIČ, Goran (ur.). 18. posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, 31. marec, 1.- 2. april 1999. Evropska skupnost in management : zbornik posvetovanja z mednarodno udeležbo. Kranj: Moderna organizacija, 1999, str. 266-269. [COBISS.SI-ID 14671458]

10. MIHELIČ, Anton. Model plačnega sistema podjetij v cestnem tovornem prevozništvu. V: VUKOVIČ, Goran (ur.). 17. posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, 1.-3. april 1998. Izzivi managementa : zbornik posvetovanja. Kranj: Moderna organizacija, 1998, str. 731-736. [COBISS.SI-ID 14671202]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

11. MIHELIČ, Anton. Plemenitenje študijskega procesa = Finishing the study process. V: FERJAN, Marko (ur.), KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). 30. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portož, 23.-25. marec 2011. Organizacija prihodnosti : zbornik 30. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 23.-25. marec 2011 : proceedings of the 30th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2011, str. 131. [COBISS.SI-ID 9824165]

12. MIHELIČ, Anton. Plemenitenje študijskega procesa = Finishing the study process. V: FERJAN, Marko (ur.), KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). Organizacija prihodnosti : zbornik povzetkov referatov : book of abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2011, str. 131. [COBISS.SI-ID 9823909]

13. MIHELIČ, Anton. Kakovost kompetenčne refleksije študentske prakse v višjem strokovnem izobraževanju. V: LEKIČ, Zoran (ur.), ŽARGI, Gašper (ur.), TREBAR, Andrej (ur.). Kakovost - dejavnik uspeha : zbornik referatov. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost in odličnost, 2010. [COBISS.SI-ID 9756837]

14. MIHELIČ, Anton. Upravljanje kompetenc v funkciji obvladovanja kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacij. V: ŠEK, Klaudija (ur.), KOSI, Helena (ur.), ŠKAFAR, Branko (ur.). Kompetence in kakovost : zbornik referatov. Murska Sobota: Pomursko društvo za kakovost, 2010, str. 21-23. [COBISS.SI-ID 9766053]

15. MIHELIČ, Anton. Problematika razvoja kadrov v Beli krajini kot gospodarsko manj razvitem območju Slovenije. Bilten - Zveza druš. kadrov. delav. Slov., december 1986, št. 7, str. 93-99. [COBISS.SI-ID 14670946]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

16. MIHELIČ, Anton. Plemenitenje kompetenc s študentsko prakso v funkciji trajnostnega razvoja. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : družbena odgovornost za trajnostni razvoj : 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 21.-22. oktober 2010, Portorož : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2010, str. 195-196. [COBISS.SI-ID 9736613]

17. MIHELIČ, Anton. Plemenitenje kompetenc s študentsko prakso v funkciji trajnostnega razvoja. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : družbena odgovornost za trajnostni razvoj : 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 21.-22. oktober 2010, Portorož : zbornik referatov = proceedings. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2010. [COBISS.SI-ID 9736869]

18. MIHELIČ, Anton. Logistika in procesna organizacija implementacije višješolskega študijskega programa Ekonomist. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), FERJAN, Marko (ur.), KERN, Tomaž (ur.), PAAPE, Björn (ur.). Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik 28. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 28th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2009, str. 1005-1014. [COBISS.SI-ID 19854135]

19. MIHELIČ, Anton, FINK, Iris. Ciljno vodenje v prenovljeni Višji strokovni šoli = Management by objectives within the renewed Vocational college. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), JEREB, Eva (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), PAGON, Milan (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). 27. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008. Znanje za trajnostni razvoj : zbornik 27. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008 : proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 19th-21th, 2008. Kranj: Moderna organizacija, 2008, str. 1697-1708. [COBISS.SI-ID 19326775]

20. MIHELIČ, Anton. Evalvacija višjega strokovnega šolstva Slovenije v funkciji nacionalne in evropske primerljivosti. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), LESKOVAR, Robert (ur.), MAYER, Janez (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). Ustvarjalna organizacija : zbornik 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007 = proceedings of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, 2007, str. 1235-1244. [COBISS.SI-ID 17981495]

21. MIHELIČ, Anton, FINK, Iris. Izobraževalna infrastruktura višjega strokovnega šolstva v luči sprememb = The educational infrastructure of higher professsional education in the Ligth of changes. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Management sprememb : zbornik 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 15.-17. marec 2006 : proceedings of the 25th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 15th-17th 2006. Kranj: Moderna organizacija, 2006, str. 328-340, ilustr. [COBISS.SI-ID 16692279]

22. MIHELIČ, Anton, ŠNIDARŠIĆ, Jadranko, FINK, Iris. Problematika razvoja praktičnega izobraževanja (pri) v višjem strokovnem šolstvu = Problems in the developement of fieldwork placement in vocational college education. V: KALUŽA, Jindřich (ur.). Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16-18, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005, str. 121-129, ilustr. [COBISS.SI-ID 14833719]

23. FINK, Iris, MIHELIČ, Anton. Nekatere izkušnje in razvojne možnosti slovenskih višjih strokovnih šol za poslovne sekretarje in komercialiste. V: Proceedings of the 23rd International Scientific Conference on organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 24th-26th 2004. Management, knowledge and EU. Kranj: Moderna organizacija: = Modern Organization, 2004. [COBISS.SI-ID 13018679]

24. MIHELIČ, Anton. Projekt uvajanja podjetniškega izobraževanja v višješolski strokovni program poslovni sekretar. V: FLORJANČIČ, Jože (ur.). 22. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 26.-28. marec 2003. Management and organisation development : collection of papers from international scientific conference on development of organizational sciences = zbornik mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih ved. Kranj: Moderna organizacija, 2003, str. 206-215. [COBISS.SI-ID 3718163]

25. MIHELIČ, Anton. Projekt uvajanja podjetniškega izobraževanja v višješolski strokovni program poslovni sekretar. V: 22. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 26.-28. 3. 2003. Management in razvoj organizacije : zbornik 22. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 26.-28. 3. 2003. Kranj: Moderna organizacija, 2003, str. 206-215. [COBISS.SI-ID 3657491]

26. MIHELIČ, Anton. Razpoloženje osnovnošolcev Slovenije do poklicev in zaposlovanja v gradbeništvu. V: ČERIN, Tatjana (ur.), PEVC, Ema (ur.). Kadrovska funkcija in podjetništvo : zbornik gradiv s študijskih dni kadrovskih delavcev Slovenije '89, Bled, 16.-17. november 1989. [Ljubljana: Zveza društev kadrovskih delavcev Slovenije, 1989], (1989), str. 152-165. [COBISS.SI-ID 16841728]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

27. MIHELIČ, Anton. Razmišljanja o nekaterih možnostih razvoja kadrov v TO R Slovenije. V: 1. posvetovanje doktorjev in magistrov organizacijskih ved, Brdo pri Kranju, 10. in 11. decembra 1992. Kranj: Moderna organizacija, 1992, str. 157-160. [COBISS.SI-ID 69764608]

28. MIHELIČ, Anton. Izobraževanje za razvoj v gradbeni dejavnosti. V: Posvetovanje Univerza in gospodarstvo, Postojna, 5.-6.december 1988. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 1989, str. 114-116. [COBISS.SI-ID 14670434]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

29. MIHELIČ, Anton. Logistika in procesna organizacija implementacije višješolskega študijskega programa Ekonomist : povzetek = Logistics and process organization of implementtaion into the higher vocational education programme "economist" : abstract. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), FERJAN, Marko (ur.), KERN, Tomaž (ur.), PAAPE, Björn (ur.). Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik vabljenih predavanj in povzetkov referatov : conference proceedings of invited lectures and abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2009, str. 208-209. [COBISS.SI-ID 19853111]

30. MIHELIČ, Anton, FINK, Iris. Ciljno vodenje v prenovljeni Višji strokovni šoli = Management by objectives within the renewed Vocational college. V: Znanje za trajnostni razvoj : zbornik povzetkov referatov 27. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008 : book of abstracts of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 19th-21st 2008. Kranj: Moderna organizacija, 2008, str. 271. [COBISS.SI-ID 19268407]

31. MIHELIČ, Anton. Evalvacija višjega strokovnega šolstva Slovenije v funkciji nacionalne in evropske primerljivosti = Evaluation in Higher-Education in Slovenia in the function of national and european comparability. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), LESKOVAR, Robert (ur.), MAYER, Janez (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.), JOKSIMOVIĆ ŽARKIĆ, Nevenka (ur.), PAAPE, Björn (ur.). Ustvarjalna organizacija : zbornik povzetkov referatov 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007 : book of abstracts of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, 2007, str. 133. [COBISS.SI-ID 17948983]

32. MIHELIČ, Anton, FINK, Iris. Izobraževalna infrastruktura višjega strokovnega šolstva v luči sprememb = The educational infrastructure of higher professional education in the light of changes. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Management sprememb : zbornik povzetkov referatov 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 15.-17. marec 2006 : book of abstracts of the 25th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 15th-17th, 2006. Kranj: Moderna organizacija, 2006, str. 54-55. [COBISS.SI-ID 16693047]

33. MIHELIČ, Anton, ŠNIDARŠIĆ, Jadranko, FINK, Iris. Problematika razvoja praktičnega izobraževanja [pri] v višjem strokovnem šolstvu = Problems in the developement of fieldwork placement in vocational college education. V: KALUŽA, Jindřich (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), LESKOVAR, Robert (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), PAAPE, Björn (ur.), ŠIKULA, Milan (ur.). Sinergija metodologij : zbornik povzetkov referatov 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 : book of abstracts of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16th-18th, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005, str. 32-33. [COBISS.SI-ID 14776631]

 

1.25 Drugi sestavni deli

34. MIHELIČ, Anton, ŠKAFAR, Branko, DANIČIĆ, Danijela, VERBAN, Milena, ČEHIĆ, Robert, LENDVAJ, Miha. Kompetence kadrov in organizacij prihodnosti. V: HORVAT, Nuša (ur.), MALAČIČ, Robert (ur.), DOMJAN, Ivana (ur.), KUKMAN, Sonja, VORINA, Anton, MIHELIČ, Anton, NAJRAJTER, Dora, ŠKAFAR, Branko. Zaključni bilten : pravni položaj mladih z delovnega, socialnega in davčnega vidika, motivacija mladih za prostovoljno delo, vloga spletne tržne raziskave pri evalvaciji, kompetence kadrov in organizacij prihodnosti. Murska Sobota: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2011, str. 39-52. [COBISS.SI-ID 7158579]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

35. MIHELIČ, Anton. Organiziranje in menedžment : visokošolski učbenik, (Program Poslovanje). Maribor: Doba Epis, 2007. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-6084-61-1. [COBISS.SI-ID 59339521]

36. MIHELIČ, Anton. Študijsko gradivo za predmet Vodenje in ravnanje z ljudmi, (Program Poslovni asistent). Maribor: Doba Epis, 2005. 111 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 55607809]

 

2.05 Drugo učno gradivo

37. BAUER, Janez, KRALJ, Majda, MIHELIČ, Anton, ŠKAFAR, Branko, VORINA, Anton. Organizacija in menedžment podjetja : višješolski strokovni program : ekonomist. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, 2008. http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/OMP_bauer.pdf. [COBISS.SI-ID 6624307]

38. MIHELIČ, Anton, ŠKAFAR, Branko. Poslovni procesi : gradivo za 1. letnik, (Višješolski strokovni program Ekonomist). Ljubljana: Zavod IRC, 2008. ISBN 978-961-6820-53-0. http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovni_procesi-Mihelic_Skafar.pdf. [COBISS.SI-ID 6581811]

39. MIHELIČ, Anton, ŠNIDARŠIĆ, Jadranko, FINK, Iris. Vodnik po praktičnem izobraževanju : program poslovni sekretar, ekonomist. 1. izd. Novo mesto: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2008. 40 str., preglednice. ISBN 978-961-6539-30-2. [COBISS.SI-ID 242798336]

40. MIHELIČ, Anton, ŠNIDARŠIĆ, Jadranko, FINK, Iris. Vodnik po praktičnem izobraževanju : program poslovni sekretar, ekonomist. 1. izd. Novo mesto: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2008. ISBN 978-961-6539-40-1. http://eucilnica08.esnm.si/course/view.php?id=18. [COBISS.SI-ID 242851072]

41. MIHELIČ, Anton, ŠNIDARŠIĆ, Jadranko, FINK, Iris. Vodnik po praktičnem izobraževanju : program poslovni sekretar, računovodja. 4. dopolnjena izd. Novo mesto: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2007. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6539-24-1. [COBISS.SI-ID 233930240]

42. REŽONJA, Alojz, MIHELIČ, Anton. Organizacija in logistika poslovanja : gradivo za interno uporabo, Program: Komercialist. 2 .izd. Murska Sobota: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2006. 126 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18499127]

43. REŽONJA, Alojz, MIHELIČ, Anton. Organizacija in logistika poslovanja : gradivo za interno uporabo. Murska Sobota: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2004. 138 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 47691]

44. MIHELIČ, Anton. Organizacija poslovanja : (gradivo za interno uporabo), (Program Poslovni sekretar). 4. dopolnjena izd. Ljubljana: Leila, Višja strokovna šola, 2003. 123 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024320290]

45. MIHELIČ, Anton. Management in podjetništvo, (Program Poslovni sekretar). Ljubljana: Leila, Kadrovsko svetovanje, Višja strokovna šola, 2000. II, 73 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14794338]

46. MIHELIČ, Anton. Organizacija poslovanja, (Program Poslovni sekretar). 1. izd. Novo mesto: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2000. III, 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 110183424]

47. MIHELIČ, Anton. Variantni model vrednotenja individualne uspešnosti delavcev pri delu. Črnomelj: Management-Kadrološki consulting in izobraževanje, [1991]. 7 str. [COBISS.SI-ID 28479488]

 

2.09 Magistrsko delo

48. MIHELIČ, Anton. Profesionalni in osebnostni razvoj kadrov v slovenskem gradbeništvu : magistrsko delo. Črnomelj: [A. Mihelič], 1990. 214 f., [30] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 26382849]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

49. ŠKAFAR, Branko, VORINA, Anton, MIHELIČ, Anton, MARKOVIČ, Tamara (ur.), MALAČIČ, Robert (ur.). 1. raziskovalni tabor ŠPIC-a : [Murska Sobota, 6. 5. - 8. 5. 2009] : zaključni bilten. Murska Sobota: Ekonomska šola, 2009. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512122668]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih

50. PERGER, Tjaž. Bolonjski proces in kadri v pripravi : diplomsko delo. Maribor: [T. Perger], 2010. http://www.doba.si/diplome/1410140009.pdf. [COBISS.SI-ID 512562992]

51. VRABIČ, Polona. Letni pogovori v podjetju Metal Ravne d. o. o : diplomsko delo. Maribor: [P. Vrabič], 2010. http://www.doba.si/diplome/14700312.pdf. [COBISS.SI-ID 512459312]

52. RANTUŠA, Monika. Mobing v podjetju - da ali ne? : diplomsko delo. Maribor: [M. Rantuša], 2010. http://www.doba.si/diplome/14300280.pdf. [COBISS.SI-ID 512507696]

53. NATERER, Katarina. Praktični primeri situacijsko pogojenega vodenja : diplomsko delo. Maribor: [K. Naterer], 2010. http://www.doba.si/diplome/14700290.pdf. [COBISS.SI-ID 512508208]

54. RUS, Andreja. Analiza reševanja problematike zaposlenih invalidov v Inštitu Republike Slovenije za rehabilitacijo : diplomsko delo. Maribor: [A. Rus], 2009. http://www.doba.si/diplome/14700166.pdf. [COBISS.SI-ID 512412208]

55. PAJALIĆ, Matejka. Katera znanja in veščine potrebujejo zaposleni v TIC Moravske Toplice : diplomsko delo. Maribor: [M. Pajalić], 2009. http://www.doba.si/diplome/14700184.pdf. [COBISS.SI-ID 512409392]

56. VELIKOGNE, Matejka. Kje in kako uspešno uvajajo standard "Vlagatelji v ljudi"? : diplomsko delo. Maribor: [M. Velikogne], 2009. http://www.doba.si/diplome/14700309.pdf. [COBISS.SI-ID 512432432]

57. BRAČKO, Darja. Konflikti in reševanje le-teh v podjetju ČZP Večer d.d. : diplomsko delo. Maribor: [D. Bračko], 2009. http://www.doba.si/diplome/14300001.pdf. [COBISS.SI-ID 512439856]

58. ROŽIČ, Danica. Metode organizacije čiščenja in izobraževanja v podjetju : diplomsko delo. Polzela: [D. Rožič], 2009. http://www.doba.si/diplome/14800055.pdf. [COBISS.SI-ID 512426288]

59. ŠAJINA, Tanja. Mobbing in monitoring v javni upravi : diplomsko delo. Maribor: [T. Šajina], 2009. http://www.doba.si/diplome/14800011.pdf. [COBISS.SI-ID 512426544]

60. CEVZAR, Helena. Motivacija in nagrajevanje zaposlenih v podjetju : diplomsko delo. Maribor: [H. Cevzar], 2009. http://www.doba.si/diplome/1410180019.pdf. [COBISS.SI-ID 512432688]

61. HORVAT, Štefan. Oblikovanje učinkovitih timov v carinski službi : diplomsko delo. Maribor: [H. Štefan], 2009. http://www.doba.si/diplome/14700217.pdf. [COBISS.SI-ID 512443440]

62. PUŠNIK, Klavdija. Pomen čustvene inteligence na delovnem mestu : (diplomsko delo). Maribor: [K. Pušnik], 2009. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512015726]

63. HOJNIK HERBST, Ines. Pomoč zaposlenim pri prepoznavanju, odpravljanju in preprečevanju mobbinga - nasilja na delovnem mestu : diplomsko delo. Maribor: [I. Hojnik Herbst], 2009. http://www.doba.si/diplome/14300006.pdf. [COBISS.SI-ID 512416048]

64. ERJAVEC, Andreja. Upravljanje s človeškimi viri v upravni enoti : diplomsko delo. Maribor: [A. Erjavec], 2009. http://www.doba.si/diplome/14400150.pdf. [COBISS.SI-ID 512426032]

65. DLOUHY, Marjetka. Uvajanje rednega letnega pogovora v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici : diplomsko delo. Maribor: [M. Dlouhy], 2009. http://www.doba.si/diplome/14800047.pdf. [COBISS.SI-ID 512440112]

66. PRIMC, Miha. Vodenje in motivacija v organizacijah : diplomsko delo. Maribor: [M. Primc], 2009. http://www.doba.si/diplome/14300027.pdf. [COBISS.SI-ID 512445232]

67. ŠKRINJARIĆ, Natalija. Vpliv načina vodenja na motivacijo zaposlenih v podjetju Posvet plus d.o.o. : diplomsko delo. Maribor: [N. Škrinjarič], 2009. http://www.doba.si/diplome/14700211.pdf. [COBISS.SI-ID 512412720]

68. VRBANIĆ, Marija. Vpliv uspešnega vodenja kadrov na zadovoljstvo in učinkovitost pri delu v konkretni organizaciji : diplomsko delo. Maribor: [M. Vrbanić], 2009. http://www.doba.si/diplome/14400026.pdf. [COBISS.SI-ID 512412464]

69. VRBOS, Albina. Dejavniki razvoja kadrov v podjetju Terme Krka, d.o.o. : diplomsko delo. Novo mesto: [A. Vrbos], 2008. 66 f. [COBISS.SI-ID 19340599]

70. MARINČIČ, Simona. Ergonomija v pisarni : diplomsko delo. Novo mesto: [S. Marinčič], 2008. 54 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 19457591]

71. PAHOR, Uroš. Izobraževalni ciklus na Pošti Slovenije : diplomsko delo. Metlika: [U. Pahor], 2008. 56 f., tabele, graf. prik. [COBISS.SI-ID 19172151]

72. CMAGER, Monika. Izobraževanje zaposlenih in organizacijska uspešnost v ZZZS-ju : diplomsko delo. Maribor: [M. Cmager], 2008. http://www.doba.si/diplome/14400161.pdf. [COBISS.SI-ID 512386864]

73. ŠOBAK, Štefka. Izobraževanje zaposlenih v Papirnici Vevče, d. o. o. : diplomsko delo. Maribor: [Š. Šobak], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700007.pdf. [COBISS.SI-ID 512391728]

74. ROZMAN, Damjana. Izobraževanje zaposlenih v podjetju Adria Mobil d.o.o. : diplomsko delo. Novo mesto: [D. Rozman], 2008. 81 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 19460919]

75. AJDIČ, Mojca. Kadrovska funkcija - primer podjetja Eurotek : diplomsko delo. Mirna Peč: [M. Ajdič], 2008. 51 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 19166775]

76. GERJEVIČ, Mihaela. Kadrovski procesi v Upravni enoti Novo mesto : diplomsko delo. Žaga: [M. Gerjevič], 2008. 74 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 19166519]

77. KUMP, Mitja. Kako izboljšati medsebojne odnose na delovnem mestu : diplomsko delo. Novo mesto: [M. Kump], 2008. 51 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18986807]

78. SKOK, Olga. Kako smo varovani pred mobbingom v javni upravi : diplomsko delo. Maribor: [O. Skok], 2008. http://www.doba.si/diplome/14400036.pdf. [COBISS.SI-ID 512292656]

79. GOLOB, Neja. Konkretna organizacija kot živ, dinamičen sistem : diplomsko delo. Novo mesto: [N. Golob], 2008. 47 f., graf. prik., tabele. [COBISS.SI-ID 19271991]

80. VETRIH, Herta. Menedžer v podjetju x vodja, motivator ali karierist : diplomsko delo. Maribor: [H. Vetrih], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700118.pdf. [COBISS.SI-ID 512391984]

81. LORENCI, Katja. Merjenje zadovoljstva zaposlenih v podjetju Petrol energetika, d. o. o. : diplomsko delo. Maribor: [K. Lorenci], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700025.pdf. [COBISS.SI-ID 512289072]

82. HALILOVIČ, Sanja. Mobing in monitoring v vzgojno-izobraževalnih zavodih : (diplomsko delo). Maribor: [S. Halilović], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700134.pdf. [COBISS.SI-ID 512311344]

83. KOKOL, Tjaša. Motivacija in načini nagrajevanja zaposlenih v Mariborski livarni Maribor : diplomsko delo. Maribor: [T. Kokol], 2008. 55 f., [13] f. pril., ilustr. http://www.doba.si/diplome/14700053.pdf. [COBISS.SI-ID 512298544]

84. LEŠNIK, Mateja. Motiviranje zaposlenih : diplomsko delo. Maribor: [M. Lešnik], 2008. http://www.doba.si/diplome/14400054.pdf. [COBISS.SI-ID 512387376]

85. NIKL TROJNER, Marinka. Neizkoriščene prednosti timskega dela z vidika vodje : diplomsko delo. Maribor: [M. Nikl Trojner], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700152.pdf. [COBISS.SI-ID 512391472]

86. ERŽEN, Igor. Obvladovanje medkulturnih razlik v poslovnem okolju EU : primerjalna analiza izbranih držav: Nemčija, Italija, Avstrija, Finska, Češka in Poljska : (diplomsko delo). Maribor: [I. Eržen], 2008. http://www.doba.si/diplome/14500017.pdf. [COBISS.SI-ID 512314928]

87. RIFELJ, Tatjana. Organizacijska klima v zavarovalnici Triglav d.d. OE Novo mesto : diplomska naloga. Novo mesto: [T. Rifelj], 2008. 53 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 19414583]

88. LUKIĆ, Jelica. Poklicna izgorelost : (diplomsko delo). Maribor: [J. Lukić], 2008. http://www.doba.si/diplome/14400010.pdf. [COBISS.SI-ID 512308016]

89. MRŠNIK, Nataša. Policist na meji-prvi stik turista z Republiko Slovenijo : (diplomsko delo). Maribor: [N. Mršnik], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700150.pdf. [COBISS.SI-ID 512311856]

90. CVETEK, Aleš. Problematika direktnega voditeljstva v vojski : diplomsko delo. Maribor: [A. Cvetek], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700097.pdf. [COBISS.SI-ID 512443696]

91. KOCJANČIČ, Anja. Študentsko delo v Sloveniji : diplomsko delo. Novo mesto: [A. Kocjančič], 2008. 65 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18993975]

92. WERTL, Renata. Timsko delo - organiziranje in vrste timov : diplomska naloga. Novo mesto: [R. Wertl], 2008. 50 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 19457335]

93. MATOH, Martina. Timsko delo v Novi Ljubljanski banki d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Matoh], 2008. 55 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 19167799]

94. GERŠAK, Sonja. Timsko in projektno delo v občini Bistrica ob Sotli : diplomsko delo. Bistrica ob Sotli: [S. Geršak], 2008. 62 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18994743]

95. SUŽNIK, Bojana. Učinkoviti delovni teami v organizaciji : (diplomsko delo). Maribor: [B. Sužnik], 2008. http://www.doba.si/diplome/14400019.pdf. [COBISS.SI-ID 512307760]

96. ZIEGLER, Loti. Ugotavljanje in ocenjevanje uspešnosti z letnimi pogovori : diplomsko delo. Maribor: [L. Ziegler], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700079.pdf. [COBISS.SI-ID 512396848]

97. LOGAR, Ines. Uporaba listin na mejnem prehodu : (diplomsko delo). Maribor: [I. Logar], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700145.pdf. [COBISS.SI-ID 512311600]

98. BIJEK, Anica. Upravljanje človeških virov - model kompetenc : diplomsko delo. Maribor: [A. Bijek], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700002.pdf. [COBISS.SI-ID 512294704]

99. HLEBŠ, Irena. Uvedba osebnih letnih razgovorov v podjetju A1, investicijsko upravljanje, d. d. : diplomska naloga. Maribor: [I. Hlebš], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700054.pdf. [COBISS.SI-ID 512280112]

100. HOZJAK, Ivanka. Uvedba rednih letnih razgovorov v družbi KDD d.d. : diplomska naloga. Maribor: [I. Hozjak], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700014.pdf. [COBISS.SI-ID 512277040]

101. ZUPANČIČ, Kristina. Vpliv organizacijske kulture in klime na zadovoljstvo zaposlenih občinske uprave Grosuplje : diplomska naloga. Grosuplje: [K. Zupančič], 2008. 51 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 19413815]

102. PRHNE, Jožica. Zagotavljanje kakovosti pitne vode v JP Komunala Črnomelj : diplomsko delo. Črnomelj: [J. Prhne], 2008. 48 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 19459639]

103. KMETEC, Suzana. Zakaj večne težave pri vrednotenju in nagrajevanju učinkovitosti dela? : diplomsko delo. Maribor: [S. Kmetec], 2008. http://www.doba.si/diplome/14400041.pdf. [COBISS.SI-ID 512293168]

104. KRAJNC, Boštjan. Zakaj večne težave pri vrednotenju in nagrajevanju učinkovitosti dela? : diplomsko delo. Maribor: [B. Krajnc], 2008. http://www.doba.si/diplome/14500031.pdf. [COBISS.SI-ID 512387120]

105. GOLOBIČ, Danijel. Zakon o javnem naročanju v praksi : diplomsko delo. Semič: [D. Golobič], 2008. 50 f., tabele. [COBISS.SI-ID 19168311]

106. DJURIĆ, Gordana. Zasebne agencije za zaposlovanje : diplomsko delo. Straža: [G. Djurić], 2008. 50 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 19460663]

107. VREČKO, Andreja. Značilnosti dobrega vodje na primeru organizacijske enote policije : diplomsko delo. Maribor: [A. Vrečko], 2008. http://www.doba.si/diplome/14500016.pdf. [COBISS.SI-ID 512307504]

108. GRADIŠAR, Ivica. Hierarhija in karierna pot v Slovenski vojski : diplomsko delo. Novo mesto: [I. Gradišar], 2007. 55 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 17833015]

109. KAPŠ, Darja. Organizacijska klima v zavodu za zdravstveno varstvo Novo mesto : diplomsko delo. Novo mesto: [D. Kapš], 2007. 58 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18118967]

110. ŠTIMPFEL, Petra. Razvitost timskega in projektnega dela v podjetju Krka, d.d. : diplomsko delo. Šmarješke Toplice: [P. Štimpfel], 2007. 68 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18118199]

111. KATANOVIĆ, Branka. Razvoj kadrov v podjetju Mercator, d.d. : diplomsko delo. Novo mesto: [B. Katanović], 2007. 58 f. [COBISS.SI-ID 17832503]

112. MOŽE, Iztok. Vodenje in ravnanje z ljudmi v konkretnem kolektivu : diplomsko delo. Novo mesto: [I. Može], 2007. 44 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 18565431]

113. TEKAVEC, Ksenija. Kadrovski procesi v podjetju Inde d.o.o. Sevnica : diplomska naloga. Novo mesto: [K. Tekavec], 2006. 66 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17070647]

114. PRHNE, Marko. Razvitost teamskega in projektnega dela v podjetju Komunala Črnomelj d.o.o. : diplomsko delo. Novo mesto: [M. Prhne], 2006. 40 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17440567]

115. BURGAR, Urška. Vpliv letnih razgovorov na razvoj zaposlenih v upravni enoti Novo mesto : diplomsko delo. Novo mesto: [U. Burgar], 2006. 77 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17474359]

116. MARKOVIČ, Maja. Zadovoljstvo zaposlenih na Upravni enoti Novo mesto : diplomsko delo. Novo mesto: [M. Markovič], 2006. 51 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17038135]

117. DRČAR, Anton. Kadri, delo in znanje po vstopu Slovenije v EU : diplomsko delo. Novo mesto: [A. Drčar], 2005. 54 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 16422455]

118. ČEPIN, Damjana. Kakovost poslovanja v konkretni organizaciji : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Čepin], 2005. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024051490]

119. DRČAR ŽBOGAR, Nathalie. Motivacija v kriminalistični policiji : diplomsko delo. Novo mesto: [N. Drčar Žbogar], 2005. 63 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 14524983]

120. VESELIČ, Jože. Poslovanje organizacije po sistemu 20 ključev : diplomsko delo. Črnomelj: [J. Veselič], 2005. 37 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 16452151]

121. ARTAČ ŠTIH, Mojca. Proces zaposlovanja kadrov v podjetju zavarovalnica d.d. : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Artač Štih], 2005. 45 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024049442]

122. ANUŠIČ, Irena. Projektni management : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Anušič], 2005. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024049698]

123. CANKAR, Nataša. Sistem vrednotenja in nagrajevanja dela v slovenski vojski : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Cankar], 2005. 68 f., obrazci. [COBISS.SI-ID 1024052514]

124. KUŽNIK, Silva. Sistem zdravstvenega zavarovanja in stroški absentizma v ZZZS : diplomsko delo. Novo mesto: [S. Kužnik], 2005. 74 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 14789431]

125. NOVAK, Marko. Vodenje podjetja : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Novak], 2005. 43 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024070690]

126. JAŠIČ, Mojca. Vpliv kadrovske politike na poslovni uspeh družbe KAM-BUS d. d. : diplomsko delo. Domžale: [M. Jašič ], 2005. 55 f. [14] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024061986]

127. NOVINEC, Marija. Zadovoljstvo zaposlenih v Adrii mobil d.o.o. : diplomsko delo. Novo mesto: [M. Novinec], 2005. 74 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 16452919]

128. PAPIČ, Anka. Kritični pogled na vzpone in padce v zgodovini poslovanja podjetja Lesnina d.d. : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Papič], 2004. 42 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024073506]

129. ŠKRLEC, Nataša. Lastne blagovne znamke v DZS, d. d. : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Škrlec], 2004. 49 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024077858]

130. MEDVEŠEK, Karolina. Nova prizadevanja v aktivni politiki zaposlovanja : diplomsko delo. Novo mesto: [K. Medvešek], 2004. 40 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 13375031]

131. BOBNAR, Darinka. Novi standard ISO 9001:2000 v družbi Krka Zdravilišča : diplomsko delo. Novo mesto: [D. Bobnar], 2004. 44 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 13350967]

132. MRAZ, Marjana. Potrebna znanja in sposobnosti za operativno vodenje : diplomsko delo. Novo mesto: [M. Mraz], 2004. 58 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 14463799]

133. GRČAR ŠVAGAN, Gabrijela. Vodenje in vpliv na zaposlene : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Grčar Švagan], 2004. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024054818]

134. STRAH, Brigita. Znanja in sposobnosti za odločanje in vodenje : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Strah], 2004. 54 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024080930]

135. FAJDIGA, Jelka. Kakovost v Zdravstvenem domu Novo mesto, izražena z zadovoljstvom zaposlenih in varovancev : diplomsko delo. Novo mesto: [J. Fajdiga], 2003. 45 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12245559]

136. BEGIČ, Elvedina. Motivacija in nagrajevanje zaposlenih : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Begič], 2003. 31 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024047394]

137. MODIC, Brigita. Znanje in sposobnosti za uspešno vodenje : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Modic], 2003. 43 f., 4, 4 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1024075042]

138. ČEPIN, Brane. Logistično poslovanje v Mavrici d.d. : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Čepin], 2002. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024051746]

139. VUKČEVIČ, Dušan. Sistem motiviranja in nagrajevanja zaposlenih v podjetju : diplomsko delo. Miliči: [D. Vukčevič], 2002. 48 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11856439]

140. PIRC, Marjeta. Swot analiza družbe kovinotehna MKI, d.o.o. : diplomsko delo. Novo mesto: [M. Pirc], 2002. 44 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11877687]

 

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

141. JARC, Branka. Analiza brezposelnosti med mladimi v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Novo mesto: [B. Jarc], 2012. 39 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22299447]

142. JENIČ, Brigita. Organizacija nepremičninskega poslovanja : diplomsko delo. Novo mesto: [B. Jenič], 2011. 49 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21609527]

143. MAHOVLIČ, Tina. Vloga informatike pri upravljanju odnosov s strankami v podjetju Tušmobil, d.o.o. : diplomsko delo. Novo mesto: [T. Mahovlič], 2011. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 21609783]

144. AJDIČ, Suzana. Zaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Trebnje: [S. Ajdič], 2011. 48 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21609271]

145. RAČIČ, Marinka. Kadrovska funkcija in zaposlovanje tujcev v podjetju Kostak d.d. : diplomsko delo. Črešnjice: [M. Račič], 2010. 60 f., tabele. [COBISS.SI-ID 21006647]

146. KASTELIC, Barbara. Organizacija in posodabljanje cestnine : diplomsko delo. Dob: [B. Kastelic], 2010. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 20850231]

147. KOZINA, Katarina. Stres kot posledica zaviranja motivacije : diplomsko delo. Novo mesto: [K. Kozina], 2010. 74 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20545591]

148. MRVAR, Petra. Organiziranje dela v pisarni : diplomsko delo. Novo mesto: [P. Mrvar], 2009. 54 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 19905847]

149. SIMONČIČ, Janja. Vodenje v podjetju Adria Mobil, d.o.o. : diplomsko delo. Gmajna: [J. Simončič], 2009. 68 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 19904823]

150. DAJČMAN, Darja. Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Danfoss d.o.o. : diplomsko delo. Novo mesto: [D. Dajčman], 2009. 71 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20184887]

151. SAMARDŽIĆ, Karmen. Kadrovska funkcija in poslovni sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Samardžić], 2007. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024094242]

152. PROJE, Mateja. Celovito upravljanje odnosov s strankami v Trimo, d. d. : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Proje], 2005. 46 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024102178]

153. RECEK KORENČAN, Sabina. Organizacija projektne pisarne : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Recek Korenčan], 2005. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024095522]

154. ZORAN, Matej. Analiza in predlogi za izboljšanje sistema motiviranja in nagrajevanja zaposlenih v podjetju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Zoran], 2004. 47 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024099106]

155. ZUPAN, Julijana. Proces planiranja izobraževanja na Ministrstvu za finance RS : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Zupan], 2004. 31 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024098850]

156. MLAKAR, Damjan. Strategija PC okovje : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Mlakar], 2004. 49 f., graf. prikazi, tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024085538]

157. FORJAN, Duška Špela. Organizacijska kultura namišljenega oddelka v organizaciji : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Š. Forjan], 2003. 48 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024044322]

158. VIDRGAR, Tone. Stanje in perspektive komercialnega poslovanja v Mavrici d. d. : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Vidrgar], 2002. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024106530]

159. MALETIČ, Jana. Strategija izboljšav v Svilanitu Kamnik po metodah 20 ključev : [diplomsko delo. Ljubljana: [J. Maletič], 2002. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024091170]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

160. ARZENŠEK, Metka. Analiza in razvoj sistema vrednot na LU Kranj : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Arzenšek], 2012. VI, 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024169688]

161. VALANT, Robert. Analiza in razvoj sistema vrednot na ravni zaposlenih in organizacije kot celote na primeru podjetja Mersteel d. o. o. : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Valant], 2012. V, 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024170200]

162. FERKULJ, Klavdija. Stopnja prepoznavnosti učeče se organizacije v obravnavanem podjetju : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Ferkulj], 2012. VI, 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024262872]


NERAZPOREJENO


163. MIHELIČ, Anton. Vodenje in ravnanje z ljudmi : visokošolski učbenik. Maribor: Doba Epis, 2013. ISBN 978-961-6818-43-8. [COBISS.SI-ID 73333505]

164. KUKMAN, Sonja, VORINA, Anton, MIHELIČ, Anton, NAJRAJTER, Dora, ŠKAFAR, Branko. 3. raziskovalni tabor ŠPIC-a : Murska Sobota, 4.5. - 6.5.2011 : zaključni bilten. Murska Sobota: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2011. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7158067]

165. KUKMAN, Sonja, VORINA, Anton, MIHELIČ, Anton, NAJRAJTER, Dora, ŠKAFAR, Branko, HORVAT, Nuša (ur.), MALAČIČ, Robert (ur.), DOMJAN, Ivana (ur.). Zaključni bilten : pravni položaj mladih z delovnega, socialnega in davčnega vidika, motivacija mladih za prostovoljno delo, vloga spletne tržne raziskave pri evalvaciji, kompetence kadrov in organizacij prihodnosti. Murska Sobota: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2011. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 67076097]

166. ŠKAFAR, Branko, VORINA, Anton, MIHELIČ, Anton, NAJRAJTER, Dora, VARGA, Vesna (ur.), MALAČIČ, Robert (ur.). 2. raziskovalni tabor ŠPIC-a : Murska Sobota, 5.5. - 7.5.2010 : zaključni bilten. Murska Sobota: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2010. 76 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6989107]

167. BAUER, Janez, MIHELIČ, Anton. Organizacija in menedžment podjetja, (Program Računovodja). 2. dopolnjena izd. Novo mesto: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2007. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-6539-28-9. [COBISS.SI-ID 234833920]

168. MIHELIČ, Anton. Vodenje in ravnanje z ljudmi : visokošolski učbenik, (Program Poslovanje). Maribor: Doba Epis, 2006. I, 111 str., graf. prikazi. ISBN 961-6084-45-3. ISBN 978-961-6084-45-1. [COBISS.SI-ID 57939201]

169. MIHELIČ, Anton, ŠNIDARŠIĆ, Jadranko, FINK, Iris. Vodnik po praktičnem izobraževanju. 3. dopolnjena izd. Novo mesto: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2006. 38 str., ilustr. ISBN 961-6539-15-9. [COBISS.SI-ID 227509504]

170. MIHELIČ, Anton. Organizacija in logistika poslovanja : program komercialist : (gradivo za interno uporabo). 3. dopolnjena izd. Brežice: Ekonomska in trgovska šola, Višja strokovna šola, 2005. ISBN 961-91602-1-5. [COBISS.SI-ID 222535936]

171. BAUER, Janez, MIHELIČ, Anton. Organizacija in management podjetja, (Program Računovodja). Novo mesto: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2005. ISBN 961-6539-11-6. [COBISS.SI-ID 222299392]

172. MIHELIČ, Anton, ŠNIDARŠIĆ, Jadranko, FINK, Iris. Vodnik po praktičnem izobraževanju. 2. dopolnjena izd. Novo mesto: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2005. 37 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-6539-08-6. [COBISS.SI-ID 222298368]

173. MIHELIČ, Anton. Organizacija poslovanja, (Program Poslovni sekretar). 4. dopolnjena izd. Novo mesto: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2004. 131 str., ilustr. ISBN 961-91129-1-1. [COBISS.SI-ID 214161664]

174. MIHELIČ, Anton, ŠNIDARŠIĆ, Jadranko, FINK, Iris. Vodnik po praktičnem izobraževanju. Novo mesto: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2004. 32 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-6539-04-3. [COBISS.SI-ID 216546304]

175. MIHELIČ, Anton. Organizacija poslovanja, (Program Poslovni sekretar). 4. popravljena izd. Novo mesto: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2003. 131 str., ilustr. ISBN 961-91129-1-1. [COBISS.SI-ID 125468928]

176. MIHELIČ, Anton. Organizacija poslovanja, (Program Poslovni sekretar). 3. dopolnjena izd. Novo mesto: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2002. 110 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9006501]

177. MIHELIČ, Anton. Organizacija poslovanja, (Program Poslovni sekretar). Ljubljana: Leila, Višja strokovna šola za poslovne sekretarje, 2002. 109 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024317730]

178. MIHELIČ, Anton. Organizacija poslovanja, (Program Poslovni sekretar). 2. dopolnjena izd. Novo mesto: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2001. III, 115 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 114476288]

179. MIHELIČ, Anton. Profesionalni in osebnostni razvoj kadrov v slovenskem gradbeništvu : kratek povzetek zasnove raziskovalne naloge. Bilten - Zveza druš. kadrov. delav. Slov., 1989, št. 14, str. 41-46. [COBISS.SI-ID 122457344]Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 11. 11. 2013