Nia nova projekto: EKPAROLU!

KategorioEdukadoDato: 2016-01-19 13:56:41

http://edukado.net/upload/enhavo/bildoj/anoncoj-pdf/Screen%20Shot%202016-01-04%20at%2017_44_26.pngNi informas vin ke en la jaro 2016 edukado.net komencos grandan, novan projekton, kiun ni nomis EKPAROLU! 

Celo de la projekto:
• Doni eblon al la ĵuslernintoj de Esperanto parole apliki la lingvon, ensociiĝi kaj informi ilin pri la programoj, kursoj kaj pluaj ebloj de studoj 
Vaste eluzi la liberajn fortojn de la movadanoj partopreni en la plua edukado de komencintoj
Fortigi la lokajn klubojn kaj la movadon

Baza ideo
Ene de edukado.net ni kreos surfacon, kie la du flankoj, nome NEVOJ – (komencintoj) kaj ONKLOJ (speciale trejnitaj esperantistoj) trovas unu la aliajn kaj helpe de skajpa kontaktiĝo pasigas kune parolsesiojn. (Kompreneble sub la nomo ONKLOJ kaj NEVOJ ni komprenas ankaŭ onklinojn kaj nevinojn.)
Ni nombros la sesiojn ambaŭflanke

La NEVOJ devus anonci sian intencon uzi la servon. Ni akceptos tiujn, kiuj estas je A2-nivelo, finis la arbon de DUOLINGO, konas la bazon de la gramatiko kaj konas minimume 300 vortojn. Enirinte la programon ili ricevus rajton je 20 ( 30) sesioj de 20 minutoj (decidota) por ekzerci sin en la parolata lingvo
Ili povos elekti kion ili volas ekzerci: prononcadon, paroladon laŭ difinitaj temoj, liberan konversacion, ekzerci sin pri konkretaj gramatikaĵoj korektigi kelkfoje skribaĵojn

La ONKLOJ estos spertaj esperantistoj, sed ne nepre instruistoj. Ilia tasko estos la paroligo de komencintoj
La onkloj havu minimume B2-nivelon (prefere kun KER-atestilo). Ili ricevos formadon pri uzo de retprogramoj, ekzemple skajpo

Edukado.net disponigas mallongan manlibron pri la strukturo kaj ĉefaj reguloj de sukcesa paroliga sesio kaj por ĉiu temo, kiun la nevoj povos elekti ni donos unupaĝan resumon, helpon al la onklo
La onkloj faros sian agadon senpage, sed la plej aktivaj ricevos premiojn
Kiam NEVO eniras la reton, li tuj povas lanĉi serĉadon pri paroligeblo, laŭ temo, tempo serĉi konkretan onklon, alian laŭ la nacia lingvo, en kiu li volas esti helpata

Kion ni esperas, kion eblus atingi?
La programo ebligus al ordinaraj esperantistoj, ankaŭ por nevojaĝemaj malhelpataj finance fizike en movoj, ke ili partoprenu en la movado, sentu sin utilaj. Ni havas multajn neuzitajn fortojn, kiujn ni povas tiel aktivigi

Kio farendas nun? 
• La multe pli detala priskribo de la projekto jam ekzistas
• La estraro de la Fondaĵo edukado.net aprobis ĝin, subtenas, kaj komenciĝis traktado kun la programistoj
• Ni serĉas bonan logotipon kaj trafajn grafikaĵojn por la diversaj partoj de la koncerna programo. (Alvoko disiros baldaŭ).
Necesas trovi ankaŭ financajn subtenantojn
• Sed la plej grava afero estas nun, ke paralele kun la programista laboro ni jam enketu pri tio, kiuj pretos esti la unuaj onkloj kaj onklinoj, kiuj pretos kunpensadi, perfektigi kaj poste testi la programon, kaj eventuale helpi en la plua formado de aliaj onkloj
Interesiĝantoj kontaktu Katalin Kovats, kiu kreos por la geonkloj apartan forumon kaj gvidas ilin en la unuaj paŝoj