La nova ekzerco de Esperanto

Legu la tekston kaj demandu al subaj demandoj!

1.    Kie estas Eva je la sepa matene? __________________________________________

2.    Kion Lucia diras al Eva? __________________________________________________

3.    Kiam Eva ofte rigardadis sin en la spegulo? __________________________________

4.    Kion Eva deziras iam havi? _______________________________________________

5.       Kion Eva kredas nun? ____________________________________________________