POROČILO ANTONA IN RENEJE MIHELIČ O DEJAVNOSTI V »GIBANJU ZA ESPERANTO« V LETU 2017

Leto 2017, ki ga zaradi pomembnih obletnic v esperantskem gibanju imenujemo tudi Zamenhofovo leto, je bilo tudi za naju zelo pestro.

V nadaljevanju podajava kratek kronološki pregled najine »esperantske dejavnosti« v minulem letu.

1.    V času od 16. februarja do 6. aprila sem v Mestni knjižnici Ljubljana – enota Fužine izvedel 18- urni krožek osnov esperanta »V svet z esperantom«. Članek o tem je objavljen na povezavi ..\SPLETNA ESPERANTO 2018 MIHELIČ\UČENJE ESPERANTA_datoteke\clanek-krozek_esperanta_ljubljana.htm

2.    V okviru dejavnosti ZES sva se v marcu udeležila Skupščine ZES, v Ljubljani, jaz pa sem sodeloval tudi pri zbiranju predlogov za logotip ZES.

3.    23. In 24. aprila sva v sodelovanju z Združenjem za esperanto Slovenije (ZES) Ljubljana in  Sekretariatom konferenc Alpe-Jadran v Trstu organizirala 19. Mednarodno konferenco Alpe-Jadran.

4.    Na občinski proslavi 1. maja sva na jasi pod cerkvico Sv. Vida, nad Čatežem ob Savi, sodelovala z »esperantsko točko«. Prebrala sva nekaj pomembnejših sestavkov iz Poslanice UNESCO, v počastitev 100. obletnice smrti utemeljitelja esperanta, Ludvika Lazarja Zamenhofa in 130. obletnice svetovnega gibanja za esperanto. V zvezi s tem je bil v več spletnih časopisih objavljen poseben članek, med drugim tudi v www.lokalno.si in sicer na povezavi http://www.lokalno.si/2017/05/02/175066/zgodba/O_Zamenhofu_in_esperantu_na_prvomajski_proslavi_Sentvid_2017/.

5.    20. maja sva se udeležila posvetovanja esperantistov na Polževem. O čemer je objavljen tudi kratek članek, med drugim v že omenjenem spletnem časopisu in sicer na povezavi http://www.lokalno.si/2017/05/23/176189/zgodba/Posvetovanje_esperantistov_na_Polzevem/.

6.    Od 5. do 7. avgusta sva se skupaj s prijateljema Niko Rožej iz Kranja in Davorinom Juračem iz Prevalj udeležila Mednarodnega kulturnega esperantskega festivala »INTER-FEST–Bjelovar 2017«. Reneja, Nika in jaz smo aktivno sodelovali na »5. Recitatorskem natečaju esperantske poezije«, ki je potekal v okviru omenjenega festivala. V kategoriji »Odrasli« je Reneja osvojila prvo mesto in prejela zlato medaljo. Nekaj utrinkov s festivala lahko preberete v članku na povezavi .interfest.htm

7.    23. novembra sem v okviru »Univerze za starejše«, na Razvojno-izobraževalnem centru (RIC), v Novem mestu izvedel predstavitveno predavanje na temo »Esperanto – drugi jezik slehernega naroda«. Udeležilo se ga je 25 članov omenjene »univerze«. Kratka dispozicija vsebine predavanja je razvidna na spletni povezavi ..\predavanje-vsebina.htm. Spletnik www.lokalno.si  pa je objavil kratek članek o mojem predavanju, ki ga je pripravila ena od udeleženk predavanja in sicer na povezavi http://www.lokalno.si/2017/11/28/186528/zgodba/Esperanto_drugi_jezik_slehernega_naroda/

8.    8. decembra sem pričel z mentorstvom 30-urnega študijskega krožka osnov esperanta »Esperanto, ključ do enakopravnega mednarodnega sporazumevanja«. Krožek je organiziran v okviru programa »Borza znanja«, na že omenjenem RIC, v Novem mestu. Krožek poteka 1x tedensko, ob petkih,  po 3 pedagoške ure. Končal se bo s kratko predstavitvijo znanja esperanta in otvoritvijo priložnostne razstave 22. fabruarja 2018. Kratka dispozicija vsebine krožka je razvidna na povezavi ..\SPLETNA ESPERANTO 2018 MIHELIČ\UČENJE ESPERANTA_datoteke\studijski_krozek.htm.

9.    15. decembra se je Reneja, skupaj z najinim prijateljem Petrom Simoniškom, udeležila proslave Zamenhofovega dne, v organizaciji ZES in Esperantskega društva Ljubljana, v Ljubljani. V kulturnem programu srečanja je uspešno  nastopila z nagrajeno recitacijo iz Bjelovara »La maro« (More), hrvaškega pesnika Josipa Pupačića.

10. Tako na moji spletni strani www.antonmihelic.com, kakor tudi na mojem FB-profilu www.facebook.com/antonmhl ter s pošiljanjem e-pošte sem intenzivno propagiral gibanje za esperanto in vabil potencialne organizatorje in udeležence k izvedbi oz. obisku predavanja, učne delavnice ali študijskega krožka esperanta. Rezultat: že omenjena predavanje in krožek v Novem mestu, izražen pa je tudi interes za študijski krožek na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem. V kolikor bo nameravani razpis uspel, bo krožek izveden letošnjo pomlad.

11. Na mojem FB-profilu sem objavljal lasten spletni tečaj esperanta pod naslovom »Zelena sova« (Verda strigo).

 

 

 

Razlagov breg, Čatež ob Savi, 02. 01. 2018                             Anton in Reneja Mihelič