KARIERA

o   40 let delovne dobe,

o   železniški mehanik in strojevodja diesel-vleke (POP Ljubljana, ZŽTP Ljubljana, Sekcija za vleko Novo mesto),

o   operativni organizator izobraževanja odraslih (Zavod za kulturno-prosvetno dejavnost Črnomelj),

o   referent za civilno zaščito in obrambno vzgojo ter načelnik občinskega štaba CZ (Oddelek za ljudsko obrambo Občine Črnomelj),

o   srednješolski učitelj: obramba in zaščita, politična ekonomija, organizacija in ekonomika, gospodarsko poslovanje, ekonomija (Center srednjih šol Črnomelj in Ekonomska šola Novo mesto),

o   medobčinski tržni inšpektor (Uprava medobčinskih inšpekcijskih služb Novo mesto),

o   referent za izobraževanje in strokovni delavec za razvoj kadrov (GIP Pionir Novo mesto),

o   direktor lastne agencije za kadrovsko svetovanje in izobraževanje (Managementkadrološki consulting in izobraževanje d.o.o., Črnomelj),

o   častnik v občinskem štabu TO (zdaj SV) – 23. ObmŠTO Črnomelj,

o   direktor izobraževalnih projektov na PIC GEA COLLEGE Ljubljana,

o   direktor podjetja v cestnem tovornem prevozništvu (Prevoz Brežice,d.d.),

o   organizator-svetovalec pri agencijskem zagotavljanju kadrov (Atama d.o.o., Ljubljana),

o   predavatelj višje šole: organizacija poslovanja, organizacija in logistika poslovanja, ekonomika in menedžment podjetja, organizacija in menedžment podjetja, poslovna logistika, ekonomija, osnove upravljanja in organizacija poslovanja, praktično izobraževanje (EŠ-VSŠ Novo mesto, ETrŠ, VSŠ Brežice , VSŠ B-2 Ljubljana, VSŠ CPU Ljubljana, VSŠ Leila d.o.o., Ljubljana),

o   redna upokojitev: 01. 10. 2010;