REFERENCE NA PODROČJU GIBANJA ZA IDEJE ESPERANTA / REFERENCOJ EN LA ESPERANTO-MOVADO

·         predsednik Kluba esperantistov Posavja (KEP) / prezidanto de Esperantista klubo de Posavje (EKP)

·         samostojni referat na kongresu Evropske esperantske zveze (EEU) / menstara referato en la Kongreso de EEU

·         organizator mednarodnega prijateljskega srečanja esperantistov in Mednarodne konference »Alpe-Jadran«/ organizanto de la Internacia amikeca esperantista renkontiĝo kaj Internacia konferenco de »Alp-Adrio«

·         opravljen mednarodni izpit iz esperanta – B1K / internacia ekzameno de Esperanto – B1

·         član in tajnik IO Združenja za esperanto Slovenije (ZES) in delegat ZES v EEU / ano kaj sekretario de la Plenumkomitato de SIEL kaj delegito de SIEL en EEU

·         uspešno izvedeni študijski krožki osnov esperanta / sukcesaj studrondoj de Esperanto

·         več nastopov z »esperantskimi točkami« v okviru različnih prireditev / multaj scenoj kun »esperantaj punktoj« enkadre de diversaj eventoj