KEP- Klub esperantistov Posavja, Slovenija

EKP - Esperantista klubo de Posavje, Slovenio

__________________________________________________________________________

 

Datum/Dato: 30.11.2015

 

POROČILO O DELU ZA LETO 2015

 

 

1.     8 rednih sestankov kluba in 1 korespondenčna seja,

2.     tradicionalno sodelovanje s posebno točko na prvomajski proslavi na Šentvidu, nad Čatežem ob Savi (skupni scenarij z Občino Brežice); glej članek na spletni strani kluba: http://www.antonmihelic.com/OBJAVE%20ZA%20JAVNOST/1maj_e_sporocilo2.htm,; objavljeno tudi v nekaterih drugih medijih obveščanja;

3.     udeležba na prireditvi Esperantskega društva »Tibor Sekelj« Subotica, Srbija ob 4. Mednarodnem izpitnem dnevu esperanta, 30. maja 2015 (predsednik KEP je skupaj s kolegom in kolegico iz Prevalj in Kranja uspešno opravil mednarodni izpit iz esperanta na nivoju B1K, po skupnem evropskem referenčnem okviru);

4.     uspešna soorganizacija Mednarodnega prijateljskega srečanja esperantistov (MPSE), 25. julija, v Mestni hiši Brežice (glej članek na spletni strani kluba: http://www.antonmihelic.com/OBJAVE%20ZA%20JAVNOST/clanek_mpse_popr_brezice.pdf; objavljeno tudi v nekaterih drugih medijih obveščanja;

5.     udeležba na »Bogračjadi 2015«, v Lendavi, 29. avgusta 2015;

6.