ŠTUDIJSKI KROŽKI IN TEČAJI OSNOV ESPERANTA SKUPAJ Z ANTONOM MIHELIČEM

Vsem, ki se želite učiti esperanta skupaj z menoj, sporočam:

 

·                    da lahko za skupine (5-10) ali posameznike neposredno in posredno preko izobraževalnih organizacij za mladino in odrasle, literarnih, kulturno-umetniških, slavističnih in drugih podobnih društev izvedem 30-urne (15 srečanj, 1x tedensko, po 2 učni uri) študijske krožke ali tečaje osnov nevtralnega mednarodnega jezika ESPERANTO,