ESPERANTO NA "ANGLEŠKEM VEČERU"

 

7. januarja 2016, je Slavistično društvo Posavja v prelepi mediotečni predavalnici Osnovne šole Brežice priredilo "Večer angleške literature".

Z branjem angleške poezije in proze ter s petjem angleških balad ob kitarski sprenljavi so nastopili ljubitelji angleške literaure, nekdanji in sedanji učitelji-slavisti, sedanji in nekdanji dijaki Gimnazije Brežice ter midva z ženo Renejo, kot posebej povabljena gosta. Večer je povezoval predsednik druištva, gospod David Križman.Predstavnice gostitelja so postregle z odličnimi domačimi keksi in toplim čajem in izkazale izjemno prijaznost do udeležencev dogodka.

Na kratko sva predstavila vlogo Kluba esperantistov Posavja (KEP) v gibanju za esperanto v enakopravnem mednarodnem komuniciranju in nekatere sodobne oblike učenja esperanta, s posebnim povdarkom na najnovejši spletni aplikaciji "Duolingo" in priporočilu za posnemanje koperskega učitelja Petra Grbca pri "esperantskem" pouku učencev tudi v ostalih OŠ po Sloveniji.

Osrednja točka najinega nastopa pa je bila predstavitev kančka zgodovine angleškega kralja Riharda III in branje dela uvodnega monologa iz Shakespearove drame "Rihard III" - v esperantu in slovenščini. Esperantski prevod sva našla v knjigi "Rikardo Tria" škotskega esperantista, pisatelja in profesorja Johna Islaya Francisa (1924-2012), ki je izšla leta 1980 pri založbi "Kardo" v Glasgowu, na Škotskem.

Med udeležence sva razdelila zgibanko Združenja za esperanto Slovenije (ZES) "Esperanto je gibalo jezikovne demokracije".

Najin nastop je še eden od pomembnih pispevkov KEP k popularizaciji esperanta med "neesperantsko" javnostjo. Ta pomen pa je toliko večji, ker so temu pomembnemu dogodku Slavističnega društva Posavje prisotvovali slavisti in mladi, ki jih tovrstni dogodki pritegnejo.ESPERANTO EN LA "ANGLA VESPERO"


La 7-a de januaro 2016, okazis evento, kiu organizis la "Slavista societo de Posavje" en la belega preleĝejo de la Elementa lernejo Brežice. La evento nomiĝis "Angla vespero."

Mi kun mia edzino Reneja mallonge prezentis agadon de la Esperantista klubo de Posavje (EKP), modernan manieron de lernado de Esperanto (ekz.: "Duolingo", ktp.), la historion de la angla reĝo Rikardo Tria kaj tralegis parton de la enkonduka monologo el la dramo "Rikardo Tria" de W. Shakespeare. Ni legis esperante kaj slovene.

La eventon ĉeestis 21 slavistoj, amantoj de la angla literaturo kaj gelernantoj de la Gimnasio Brežice. Oni legis diversajn anglajn poemojn kaj prozojn kaj kantis anglajn baladojn.

Nia kunlaboro estis grava kontribuo de la EKP en popularigo de la Esperanta ideo.