·         Bilteni Tržaškega esperantskega društva / Bultenoj de la Triesta Esperanto- Asocio – TEA-bultenoj: http://www.tea1906.altervista.org/tea-bulteno.html,

·         Bilteni Združenja za esperanto Slovenije (ZES) – »Informacije« / Bultenoj de la Slovenia Esperanto-ligo (SIEL) – »Informoj«: http://www.esperanto.si/sl/bilten-informacije-informoj,

·         Bilteni Hrvaške esperantske zveze / Bultenoj de la Kroatia Esperanto-Ligo: »TEMPO« kaj »ZAGREBA ESPERANTISTO«: http://www.esperanto.hr/tempo_kel.htm, http://zagreba-esperantisto.hr/,

·         Bilteni Evropske esperantske zveze / Bultenoj de la Eŭropa Esperanto-Unio – »EŬROPA BULTENO«: http://www.europo.eu/euhropa-bulteno,

·         poletna številka biltena EDM (2016) – »ESPERO« / somera numero de la Bulteno de ESM (2016) – »ESPERO«

·         junijska številka revije UEA (2016): ESPERANTO / la junia numero de la revuo de UEA (2016): ESPERANTO,

·         julijsko-avgustovska številka revije UEA (2016): ESPERANTO / la julia-aŭgusta numero de la revuo de UEA (2016): ESPERANTO,

·         Bilten Združenja za esperanto Slovenije (ZES): 1/2017; 2/2017

·         Revija TEMPO št. 129/2017

·         Bilten ZES: Informacije-Informoj 1/2018

·         Bilten ZES: Informacije-Informoj 2/2018