Združenje za esperanto Slovenije ZES) je podalo vlogo za začetek postopka za uvrstitev mednarodnega jezika esperanta med obvezne izbirne predmete v tretjem triletju osnovne šole. / Slovenia Esperanto-ligo (SIEL) faris la petskribon por envicigo de la internacia lingvo Esperanto, inter electivaj temoj en la tria tríado de bazlernejo (nur slovene)

·         Pozor! Aktualne informacije objavljam predvsem na svojem FB-profilu: https://www.facebook.com/antonmhl

·         Atentu! Aktualajn informojn mi publikigas precipe sur mia Fejsbuka profilo: https://www.facebook.com/antonmhl

·         Slikarski natečaj na temo »MIR«, ki ga za leto 2016 razpisuje Tržaško združenje za esperanto (TEA) / Pentra konkurso al la temo »PACO« de la Triesta Esperanto-Asocio (TEA) por la jaro 2016; prijavnica / aliĝilo

·         ČLANEK ESPERANTISTA OSTOJA KRISTANA NA DRUŠTVU KLASIKOV V LJUBLJANI

·         DEŽEVNO PRVOMAJSKO SREČANJE NA ŠENTVIDU TUDI Z ESPERANTOM - članek

·         POBUDI ZA VARUHINJO ČLOVEKOVIH PRAVIC V ZVEZI Z JEZIKOVNO DISKROMINACIJO: prva, druga

·         ZANIMIV ČLANEK NA PODLAGI INTERVJUJA Z JANEZOM ZADRAVCEM, PREDSEDNIKOM ZDRUŽENJA ZA ESPERANTO SLOVENIJE (ZES), O ESPERANTU ZA ČASOPIS »VZAJEMNOST« (samo v slovenščini) / LA INTERESA ARTIKOLO SURBAZE LA INTERVUO KUN JANEZ ZADRAVEC, LA PREZIDANTO DE SLOVENIA ESPERANTO-LIGO (SIEL) POR LA ĴURNALO »VZAJEMNOST« (nur slovene)

·         PRIJATELJSKI OBISK DVEH ESPERANTISTOV / LA AMIKECA VIZITO DE DU GEESPERANTISTOJ

·         PISMO NEKATERIM ESPERANTISTOM O NOVEJŠIH OBJAVAH DOGODKOV V GIBANJU ZA ESPERANTO (samo v slovenščini) / LA LETERO AL KELKAJ GEESPERANTISTOJ PRI PLI NOVAJ OKAZAĴOJ EN LA ESPERANTA MOVADO (nur slovene)

·         MOJA PRILJUBLJENA GLASBA/MIA ŜATATA MUZIKO

·         NAJIN PRISPEVEK H GIBANJU ZA ESPERANTO V LETU 2016 (Poročilo o delu)

·         Esperanto – od krožka do kluba (objavljeno 28. 01 2018)