PRAZNOVANJE ZAMENHFOVEGA DNE IN ESPERANTSKE KNJIGE, 12. decembra 2015, v Esperantskem društvu Maribor (EDM):

- predstavitev knjige Johan Bunyan: THE PILGRIM'S PROGRESS, ki jo je v esperanto prevedel znani slovenski publicist in esperantist Vinko Ošlak: LA PROGRESADO DE L'PILGRIMANTO (Napredovanje romarja),

- predstavitev knjige Zlatko Tišljar - Pajo (sekretar Evropske esperantske zveze (EEU): NEKUTIME PRI MULTO (Nenavadno o mnogem),

- informacija Maria Vetriha, predsednika EDM, o naprednem poučevanju esperanta, ki ga izvaja Peter Grbec, učitelj na OŠ "Anton Ukmar", v Kopru,

- prijetno druženje 25 slovenskih esperantistov (med njimi tudi Anton in Reneja Mihelič iz Kluba esperantistov Posavje - KEP);

 

CELEBRO DE LA ZAMENHOF-TAGO KAJ DE ESPERANTA LIBRO, la 12-an de decembro 2015, en Esperanta societo Maribor - ESM (nord-orienta Slovenio):

 

- prezento de la esperanta traduko de la libro Johan Bunyan: THE PILGRIM'S PROGRESS, kiun faris la konata slovena publikisto kaj esperantisto Vinko Ošlak: LA PROGRESADO DE L'PILGRIMANTO,

- prezento de la libro Zlatko Tišljar - Pajo (sekretario de Eŭropa Esperanto - Unio): NEKUTIME PRI MULTO,

- informo de Mario Vetrih, la prezidanto de ESM, pri progresema lernado de Esperanto, kiun efektivigas la instruisto Peter Grbec en Elementa lernejo "Anton Ukmar", Koper (okcidenta Slovenio),

- agrabla kuniĝado de la 25 slovenaj geesperantistoj (inter aliaj ankaŭ ĉeestis geeziĝoj Anton kaj Reneja Mihelič el Esperantista klubo de Posavje - EKP);