o   Učenje esperanta na daljavo: e-pošta; konverzacija po Skype-u, na mojem FB-profilu;

o   Vodenje študijskih krožkov in tečajev za skupine interesentov in posameznike, tudi na domu;

o   Izposoja esperantske literature iz domače knjižnice;

o   Kadra programo de la propra agado:

o   Lernado de Esperanto, uzante retpoŝtadreson, Skajpon kaj FB-profilon,

o   Studrondoj kaj kursoj por grupoj kaj individuoj - ,ankaŭ hejme,

o   Pruntado de esperanta literaturo el la hejma biblioteko;

o   PORTAL »LERNU« / PORTALO »LERNU«: http://sl.lernu.net/index.php

o   APLIKACIJA »DUOLINGO« / APLIKO »DUOLINGO« https://www.duolingo.com/$from_email=welcome_email

o   PORTALO »EDUKADO.NET« / PORTALO »EDUKADO.NET« http://www.edukado.net/

o    TEMELJI ESPERANTA / FUNDAMENTO DE ESPERANTO

o   demokratičnost poslanstva esperanta

o   pravila esperanta / reguloj de esperanto;

o   sažeta predstavitev esperantske slovnice  / mallonga prezento de la esperanta gramatiko (ošlak),

o   zeleno srce / la verda koro

o   nov projekt edukado.net / nia nova projekto: ekparolu!

o   zanimiva videoklipa za esperantske začetnike – tabelvortoj-korelativoj, rakonto

o   Lekcije s portala Edukado.net / Lecionoj el la portalo Edukado-net: 1, 2, 3, 5, 11, 12, 16, cugi, -ig-, 18a, 18b, 18c

o   ČLOVEŠKI ORGANI V ESPERANTU / HOMAJ ORGANOJ EN ESPERANTO

o   NOVO / NOVA: ČLANEK O USPEŠNEM ZAKLJUČKU EASPERANTSKEGA KROŽKA / LA ARTIKOLO PRI SUKCESPLENA FINO DE LA ESPERANTA STUDRONDO;

o   Vaja iz esperanta / La ekzerco el la esperanta lingvo

o   LA NOVA EKZERCO DE ESPERANTO: 1, 2

o   VODIM ŠTUDIJSKE KROŽKE IN TEČAJE OSNOV ESPERANTA (samo v slovenščini) / MI GVIDAS LA ESPERANTAJN STUDRONDOJN KAJ KURSOJN (nur slovene);

o   LETAK O ŠTUDIJSKIH KROŽKIH IN TEČAJIH OSNOV ESPERANTA (samo slovensko) / AFIŜO PRI LA STUDRONDOJ KAJ LA KURSOJ DE ESPERANTO (nur slovene)

o   NOVO! Učenje esperanta na daljavo »ZELENA SOVA«, s pomočjo spletnih vprašalnikov na mojem FB-profilu: www.facebook.com/antonmhl

o   Prosojnice lekcije 1

o   VIDEO-SPOT: Zakaj se učiti esperanta

o   PRAKTIČNI ILUSTRIRANI SLOVAR ESPERANTA

o   USPEŠEN KROŽEK OSNOV ESPERANTA V LJUBLJANI-od 16. februarja do 6. aprila 2017