Od:                                              Anton Mihelič <antomhl@gmail.com>

Poslano:                                    4. september 2016 12:34

Za:                                               'Janez Zadravec' (janez.zadravec1@telemach.net); 'Jug, Janez' (Janez.Jug@fdv.uni-lj.si); Ostoj Kristan (kristan.ostoj@amis.net); nika rožej (nika.rozej@gmail.com); 'Tomaž Longyka' (tomaz.longyka@gmail.com); Mario (mario.ve3h@gmail.com); 'Davorin Jurac' (davorin.jurac@gmail.com); 'Reneja MiheliČ'; rudi.mlinar2@gmail.com; edi.zanut123@gmail.com; 'Peter SIMONIŠEK'; Ivana Vatovec (ivana.vatovec@gmail.com); ALENKA GERJEVIČ RAMA (agerjevic@gmail.com); 'Zdenka Rojc' (zdenka.rojc@amis.net); Vinko Ošlak (vinko.oslak@gmail.com); Mirko1 (mirko1@amis.net); 'Karl Kovač' (karl.kovac@amis.net); Peter Grbec (petergrbec@gmail.com); klemencic.simona@gmail.com

Zadeva:                                     Novejše objave dogodkov v gibanju za esperanto

 

Spoštovani! Spoštovane!

 

Sporočam, da so v zvezi z mojim delovanjem v esperantskem gibanjem na moji spletni strani www.antonmihelic.com  in na FB-profilu www.facebook.com/antonmhl objavljene nekatere novejše informacije o dogodkih na tem področju.

Priporočam ogled naslednjih spletnih povezav:

http://www.antonmihelic.com/OBJAVE%20ZA%20JAVNOST/clanek_vzejemna_zadravec.htm,

http://www.antonmihelic.com/OBJAVE%20ZA%20JAVNOST/PRIJATELJSKI%20OBISK%20DVEH%20ESPERANTISTOV.htm,

http://www.antonmihelic.com/OBJAVE%20ZA%20JAVNOST/VODIM%20%C5%A0TUDIJSKE%20KRO%C5%BDKE%20IN%20TE%C4%8CAJE%20OSNOV%20ESPERANTA.htm,

http://www.antonmihelic.com/OBJAVE%20ZA%20JAVNOST/ucenje_esperanta_z%20menoj.htm.

 

 

Obenem sporočam, da se z ženo Renejo pripravljava med drugim na sodelovanje na prireditvi  4. SUSRET

“ESPERANTISTI BJELOVARA SVOME GRADU” / BJELOVARAJ ESPERANTISTOJ AL SIA URBO, ki bo letos, 23. oktobra, v Bjelovaru. Sodelovala bova v recitatorskem natečaju »La 4-a DEKLAMKONKURSO« in sicer z dvema, v esperanto prevedenima pesmima najine prijateljice in pesnice Ivane Vatovec iz Brežic.

V zvezi z nameravano objavo članka v časopisu »Vzajemnost«, ki je nastal na podlagi intervjuja z Janezom Zadravcem, predsednikom Združenja za esperanto Slovenije (ZES),in sicer glede javnega objavljanja dogodkov v esperantskem gibanju nasploh, pa bi dodal, da je potrebno več poudarka dati tudi stikom esperantistov z neesperantsko javnostjo.  Taki dogodki so npr.: »Parada učenja« v Mariboru, kjer je sodelovalo EDM, »Srečanje z esperantom na Pleteršnikovi domačiji«, ki ga je lani organiziral nekdanji Klub esperantistov Posavja (KEP), skupaj z Društvom Pleteršnikova domačija iz Pišec in kjer je prisostvoval tudi takratni »vrh« ZES, vsakoletno sodelovanje esperantistov na prvomajskih proslavah na Šentvidu, nad Čatežem ob Savi, ipd. Navedeni dogodki so sicer objavljeni  na moji spletni strani www.antonmihelic.com in na spletnih straneh EDM http://esperanto-maribor.si/ in ZES: www.esperanto.si, potrebno pa jih navajati tudi v tiskanih medijih, vedno, ko se za to pokaže kakšna priložnost.

 

 

Lep pozdrav,

 

Anton Mihelič

www.antonmihelic.com

www.facebook.com/antonmhl