ANTON IN RENEJA MIHELIČ

048

ČESTITKA OB BLIŽAJOČIH PRAZNIKIH

OSEBNA PREDSTAVITEV:
- SPLOŠNI IN KONTAKTNI PODATKI
- KARIERNA POT IN REFERENCE
- STROKOVNA IZOBRAZBA
- OSEBNA BIBLIOGRAFIJA
- HABILITACIJA
- FOTOGALERIJA IN HOBIJI
ŠTUDIJSKO IN DRUGO GRADIVO
- skripta Vodenje in ravnanje z ljudmi;
- skripta Strateško upravljanje s človeškimi viri
- skripta: Organiziranje in menedžment;
- skripta Organizacija in menedžment podjetja
-skripta Poslovni procesi

 

KOTIČEK ZA ESPERANTO/LA ANGULETO POR ESPERANTO:

http://www.esperanto.hr/standard.gifhttp://www.esperanto.hr/zamfoto1.jpghttp://www.esperanto.hr/eo_jubilea.gif

ZAKAJ BI SE SKUPAJ Z MENOJ UČILI ESPERANTA?

VESELE PRAZNIKE IN SREČNO 2015!

GAJAJN FESTOJN KAJ FELIĈAN NOVJARON 2015!

»ESPERANTSKA TOČKA« NA »VEČERU POEZIJE IN PROZE«, 15. OKTOBRA, KAVARNA BREŽICE

ČLANEK O NASTOPU ESPERANTISTOV NA VEČERU »BREŽICE V POEZIJI IN PROZI«

LA ARTIKOLO PRI LA SCENO DE LA ESPERANTISTOJ EN LA VESPERO »BREŽICE EN POEZIO KAJ PROZO«

LA NOVA PROPONO POR TREJNO DE ESPERANTO

ZAKAJ ESPERANTO V ENAKOPRAVNI MEDNARODNI KOMUNIKACIJI?

(KIAL ESPERANTO EN LA EGALRAJTA INTERNACIA KOMUNIKADO?)

 

Kulturno društvo »Franc Bogovič« Dobova

Literarna sekcija »Beseda«

KLUB ESPERANTISTOV POSAVJA/ESPERANTO-KLUBO POSAVJE:

cid:image002.jpg@01CE1348.33266390

KARAJ GEESPERANTISTOJ!

MI INVITAS VIN, KE VI ALIĜU AL MI EN LA TUJMESAĜILO DE LA RETPORTALO "LERNU" ĈIUN MARDON KAJ DIMANĈON, JE LA 18-A HORO. BONVENU!

Anton Mihelič, predsednik Kluba esperantistov Posavja (KEP)

-        sinprezento de la prezidanto de la klubo

-        pravila kluba

Poročilo o delu kluba za leto 2014

ZAPISNIK 14. SESTANKA KLUBA

SPLOŠNA IN ŠTUDIJSKA LITERATURA TER OSTALI PRIPOMOČKI:

·        La artikolo »Kiu kaŭzis la unuan mondmiliton?« (anoncita en la 5-a numero de MONATO – internacia magazino sendependa)

·        NASLOVNA STRAN JULIJSKE ŠTEVILKE REVIJE »ESPERANTO«

·        Prvi del članka »Evropski parlament in esperanto«

·        Drugi del članka »Evropski parlament in esperanto«

·        Demandoj pri la Fundamento de Esperanto

·       nova številka "Tea-bulteno"

·       Berite zadnjo številko »TEA-bulteno«!

-        Esperanto – učbenik mednarodnega jezika (zagrebška metoda, 3. izdaja)

-        nekatere e-lekcije esperanta s portala www.edukado.net: 1 2 1a 1b 3 4 5

-        nova lekcija

-        12. lekcija

-        13. lekcija

-        15. lekcija

DELAVNICE, KROŽKI IN TEČAJI

OBJAVE ZA JAVNOST:

UVODNI SESTANEK - VSEBINA

ESPERANTO – KAJ JE TO?

NOVO: ČLANEK »POSAVSKI REFERAT NA EVROPSKEM ESPERANTSKEM KONGRESU«

Novo: Članek o obisku tujih esperantistov pri predsedniku KEP

OB DNEVU ESAPERANTA – 26. JULIJU

-        esperantisti na prvomajski proslavi

-        esperantisti na "Noči knjige"

-        bilten ZES, št. 4:

"INFORMACIJE/INFORMOJ" (ankaŭ anoncitaj la multaj artikoloj de la agadoj de Esperanto-klubo Posavje (EKP)

 

PROGRAMO DE LA 10-A KONGRESO DE EEU:

http://eeu-kongreso.webnode.com/eo/informoj/programo/

EN LA PROGRAMO ANKAŬ ESTAS MIA REFERATO:

http://eeu-kongreso.webnode.com/eo/informoj/programo/vendredo-la-11-a-de-julio/

 

MOJA PRIPONKA S KONGRESA EEU

NASLOVNICA PROSPEKTA O KONGRESU EEU

TOČKA MOJEGA NASTOPA V PROGRAMU KONGRESA EEU

 

-        referat za 10. kongres Evropske esperantske unije, julija 2014, na Reki, Hrvaška

-        la referato por la 10-a kongreso de EEU, somere, Kroatujo

-        predstavitev referata na kongresu EEU

-        prosojnice, kot podlaga za predstavitev referata

 

POVEZAVE Z MEDIJI IN ESPERANTSKIMI ORGANIZACIJAMI:

©     http://posavje.info/

©      http://www.eposavje.com

©      http://www.lokalno.si/si/

©     www.esperanto.si

©     http://www.uea.org/

©      http://www.europo.eu/eo/chefpagho

©      http://verdastacio.weebly.com/

©      http://sl.lernu.net/

©      https://sl-si.facebook.com/EsperantoMaribor

©      http://www.uea.org/revuo/index.html

©      http://esperanto-maribor.si/

MOJ FB-PROFIL:

https://www.facebook.com/antonmhl

 

ARHIV (v pripravi)

 

ANTON MIHELIČ