ANTON MIHELIČ

017

OSEBNA PREDSTAVITEV:
- SPLOŠNI IN KONTAKTNI PODATKI
- KARIERNA POT IN REFERENCE
- STROKOVNA IZOBRAZBA
- OSEBNA BIBLIOGRAFIJA
- HABILITACIJA
- FOTOGALERIJA IN HOBIJI
ŠTUDIJSKO IN DRUGO GRADIVO
- skripta Vodenje in ravnanje z ljudmi;
- skripta Strateško upravljanje s človeškimi viri
- skripta: Organiziranje in menedžment;
- skripta Organizacija in menedžment podjetja
-skripta Poslovni procesi

 

KOTIČEK ZA ESPERANTO/LA ANGULETO POR ESPERANTO:

http://www.esperanto.hr/standard.gifhttp://www.esperanto.hr/zamfoto1.jpghttp://www.esperanto.hr/eo_jubilea.gif

 

Kulturno društvo »Franc Bogovič« Dobova

Literarna sekcija »Beseda«

KLUB ESPERANTISTOV POSAVJA/ESPERANTO-KLUBO POSAVJE:

cid:image002.jpg@01CE1348.33266390

-        PRAVILA KLUBA

Poročilo o delu kluba za leto 2014

SPLOŠNA IN ŠTUDIJSKA LITERATURA TER OSTALI PRIPOMOČKI:

 

Članek: DEMOKRATIČNOST POSLANSTVA ESPERANTA

Esperanto je motor

jezikovne demokracije

 

ZAKAJ ESPERANTO V ENAKOPRAVNI MEDNARODNI KOMUNIKACIJI?

(KIAL ESPERANTO EN LA EGALRAJTA INTERNACIA KOMUNIKADO?)

ESPERANTO – KAJ JE TO?

IZ LINGVOPEDIJE:

http://lingvo.info/sl/lingvopedia/esperanto

 

-        referat za 10. kongres Evropske esperantske unije, julija 2014, na Reki, Hrvaška

-        la referato por la 10-a kongreso de EEU, somere, Kroatujo

-        predstavitev referata na kongresu EEU

-        prosojnice, kot podlaga za predstavitev referata

 

 

·        Demandoj pri la Fundamento de Esperanto

-        Esperanto – učbenik mednarodnega jezika (zagrebška metoda, 3. izdaja)

-        nekatere e-lekcije esperanta s portala www.edukado.net: 1 2 1a 1b 3 4 5

-        nova lekcija

-        12. lekcija

-        13. lekcija

-        15. lekcija

DELAVNICE, KROŽKI IN TEČAJI

ZAKAJ BI SE SKUPAJ Z MENOJ UČILI ESPERANTA?

 

POVEZAVE Z MEDIJI IN ESPERANTSKIMI ORGANIZACIJAMI:

©     http://posavje.info/

©      http://www.eposavje.com

©      http://www.lokalno.si/si/

©     www.esperanto.si

©     http://www.uea.org/

©      http://www.europo.eu/eo/chefpagho

©      http://verdastacio.weebly.com/

©      http://sl.lernu.net/

©      https://sl-si.facebook.com/EsperantoMaribor

©      http://www.uea.org/revuo/index.html

©      http://esperanto-maribor.si/

MOJ FB-PROFIL:

https://www.facebook.com/antonmhl

 

ARHIV (v pripravi)

 

ANTON MIHELIČ