Opis: C:\Users\Mihelic\Pictures\ESPERANTO\naslovnica2018 005.JPG

 

ANTON MIHELIČ – ZAGOVORNIK ESPERANTA, JEZIKA ZA ENAKOPRAVNEJŠI SVET

ANTON MIHELIČ – LA PLEDANTO DE ESPERANTO, LA LINGVO POR PLI EGALRAJTA MONDO

 

 

 

·         esperantist-samouk z mednarodnim izpitom / esperantistomemlernanto kun internacia (KER) ekzameno;

·        predsednik Kluba esperantistov Posavja – KEP / prezidanto de la Esperantista klubo de Posavje – EKP: 14. 02. 2013 –

29. 01. 2016;

·         PREDSTAVITEV (samo v slovenščini) / SINPREZENTO (nur slovene):

·         Splošni podatki / ĝeneralaj informoj, kariera / kariero, reference / referencoj, strokovna izobrazba, magistrska diploma / faka edukiteco in / kaj bibliografija / bibliografio habilitacija

·  Moja kratka predstavitev v esperantu / Mia mallonga sinprezento en Esperanto

·        Reference na področju esperantskega gibanja / Refencoj en la Esperanta movado

AKTUALNE INFORMACIJE S PODROČJA GIBANJA ZA ESPERANTO / AKTUALAJ INFORMOJ EL LA KAMPO DE LA ESPERANTO-MOVADO; Za aktualne in sprotne informacije o mojih, predvsem »esperantskih« aktivnostih, glej tudi moj FB-profil / Por aktualaj tujaj informoj pri miaj, precipe esperantaj agadoj, vidu mian FB-profilon: https://www.facebook.com/antonmhl

19. ESPERANTSKA KONFERENCA »ALPE-JADRAN«, Brežice – Slovenija, 22. – 23. april 2017

19-a ESPERANTO-KONFERENCO DE »ALP-ADRIO«, Brežice – Slovenio, 22-23 de aprilo 2017

UČENJE ESPERANTA / LERNADO DE ESPERANTO

 

Opis: splosni_ucbenik_esperanta

Esperanto v 12 lekcijah

 

NOVO: 30-urni krožek esperanta »Esperanto – ključ do enakopravnega mednarodnega sporazumevanja«, posebej za KS Čatež ob Savi

NOVO: Učna delavnica »Stik z esperantom, nevtralnim mednarodnim jezikom«

NOVO: Predavanje »Esperanto – drugi jezik slehernega naroda«

NOVO! OBLIKE UČENJA ESPERANTA NA ENEM MESTU

POMEMBNEJŠI LASTNI IN DRUGI ZAPISI TER OBJAVE / PLI GRAVAJ PROPRAJ KAJ ALIAJ SKRIBAĴOJ, KAJ ANONCOJ;  NOVO: POROČILO ANTONA IN RENEJE MIHELIČ O DEJAVNOSTI V »GIBANJU ZA ESPERANTO« V LETU 2017

ZANIMIVA RAZPRAVA O TUJIH JEZIKIH V ŠOLAH

IZJAVA ZDRUŽENJA ZA ESPERANTO SLOVENIJE (ZES) OB DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC 2017

POVZETEK PREDAVANJA PREDSEDNIKA ZES, JANEZA ZADRAVCA

ČLANEK O MEDNARODNEM ESPERANTSKEM KULTURNEM FESTIVALU »INTER-FEST, Bjelovar 2017

NOVO: PREPEREČIMO NOVO BOJIŠČE (izjava slovenskih esperantistov za javnost)

KONTAKTNI PODATKI / KONTAKTAJ INFORMOJ

ESPERANTSKI ČASOPISI, BILTENI REVIJE / ESPERANTAJ ĴURNALOJ, BULTENOJ, REVUOJ

NOVO: BILTEN »INFORMACIJE/INFORMOJ« ŠT. 4/2017

LASTNA ŠTUDIJSKA LITERATURA (AVTOR/SOAVTOR) / PROPRA LERNA LITERATURO (AŬTORO/KUNAŬTORO)

FOTOGALERIJA ESPERANTSKIH DOGODKOV /FOTOGALERIO DE ESPERANTAJ OKAZAĴOJ

ELEKTRONSKE POVEZAVE / ELEKRONIKAJ LIGILOJ