ČATEŽ POLETI

 

ANTON MIHELIČ

 – magister organizacijskih znanosti / magistro de la organizaj sciencoj

-       visokošolski učitelj-višji predavatelj za organizacijo in menedžment / alt-lerneja instruisto-la preleganto por organizo kaj meneĝmento

-       promotor esperanta, jezika za enakopravnejši svet / la aganto de esperanto, la lingvo por pli egalrajta mondo

 

Pomembno! Sprotne aktualne objave lahko najdete na mojem FB-profilu: http://www.facebook.com/antonmhl

Grave! Miajn aktualajn anoncojn vi povas trovi en mia FB-profilo: http://www.facebook.com/antonmhl

 

SPLOŠNI PODATKI IN OSEBNA REDSTAVITEV /

ĜENERALAJ INFORMOJ KAJ SINPREZENTO

 

POMEMBNEJŠI LASTNI IN DRUGI ZAPISI TER OBJAVE / PLI GRAVAJ PROPRAJ KAJ ALIAJ SKRIBAĴOJ, KAJ ANONCOJ

UČENJE ESPERANTA /

LERNADO DE ESPERANTO

ESPERANTSKI ČASOPISI, BILTENI REVIJE / ESPERANTAJ ĴURNALOJ, BULTENOJ, REVUOJ

LASTNA ŠTUDIJSKA LITERATURA (AVTOR/SOAVTOR) / PROPRA STUDA LITERATURO (AŬTORO/KUNAŬTORO)

LITERARNA SEKCIJA »JAGODNI IZBOR« - DU BREŽICE

 Vse objave najdete, če prebrskate moj FB-profil:

https://www.facebook.com/antonmhl/

NEKATERE ELEKTRONSKE POVEZAVE / KELKAJ ELEKRONIKAJ LIGILOJ